Liittyminen MAL-liiton jäseneksi

Vuosijäsen

Matemaattis-luonnontieteellisten alojen Akateemiset r.y.:n jäseneksi voi liittyä TEKin henkilöjäsen, joka on suorittanut korkeakoulututkinnon jossain matemaattis-luonnontieteellisessä pääaineessa kuten matematiikassa, fysiikassa, kemiassa, sähkötekniikassa, konetekniikassa, prosessitekniikassa, suunnittelumaantieteessä, geologiassa, ympäristötieteessä, tilastotieteessä tai vaikka tietojenkäsittelytieteessä.

Myös henkilö, joka on suorittanut vastaavantasoisen ulkomaisen tutkinnon, tai jolla on näitä tutkintoja vastaava pätevyys voidaan hyväksyä vuosijäseneksi.

Opiskelijajäsen

Yliopistojen ja teknillisten korkeakoulujen syventävien opintojen vaiheessa (laudatur-taso) oleva opiskelija voi liittyä MAL-liiton opiskelijajäseneksi jo opiskeluaikana. Opiskelijajäsenyys on ilmainen. Valmistuvan opiskelijajäsenen ei tarvitse erikseen hakea vuosijäsenyyttä vaan hänet siirretään vuosijäseneksi saatuamme tiedon valmistumisesta.

Liittyminen

TEKin täys-, opiskelija- ja eläkeläisjäsenet voivat liittyä MALin jäseniksi https://www.mal-liitto.fi/yhdistys/liity/liittymislomake/ .

Lomake on sama kaikille. MALin hallituksen hyväksyttyä liittymisen MAL pyytää TEKin jäsenpalvelua lisäämään hakijalle MAL-jäsenyyden TEKin jäsenrekisteriin. Kun lisäys on tehty MAL ilmoittaa jäsenelle hyväksymisestä.

Tämän jälkeen jäsen voi kirjautua MALin www-sivuille omalla tunnuksellaan (tunnus luodaan ensimmäisen kirjautumisen yhteydessä kun jäsenyys on hyväksytty).

TEKin jäseneksi liitytään TEKin www-sivujen kautta. Liittymislomakkeet löytyvät tämän sivun alta:  https://www.tek.fi/fi/jasenyys/liity-tekiin Monilla yhdistyksillä on kaksoisjäsenyyssopimus TEKin kanssa, lisätietoja sivulta https://www.tek.fi/fi/jasenyys/liity-tekiin/kaksoisjasenyys 

Jäsentiedot

MALin vuosi- ja opiskelijajäsenet voivat päivittää jäsentietonsa Oma TEK-jäsenportaalissa, kts. https://www.tek.fi/fi/jasenyys/oma-jasenyys  

Jäsenmaksut

MAL-liiton vuosi- ja opiskelijajäsenyydestä ei ole erillistä jäsenmaksua. TEKin jäsenmaksukäytäntö  sivuilta https://www.tek.fi/fi/jasenyys/jasenmaksut

Eroaminen

Vuosijäsenen eroilmoitus on tehtävä kirjallisena ja osoitettava MALin hallitukselle. Opiskelijajäsen voi ilmoittaa eroamisensa puhelimitse MALn toimistoon. Eroilmoituksen käsittelyn jälkeen käyttäjätunnus MAL-liiton www sivuille lakkaa toimimasta.

Eroamisesta ja erottamisesta on säädetty tarkemmin Matemaattis-luonnontieteellisten alojen Akateemiset ry:n sääntöjen 6 §:ssä.