Liittyminen MAL-liiton jäseneksi

Vuosijäsen

Matemaattis-luonnontieteellisten alojen Akateemiset r.y.:n jäseneksi voi liittyä TEKin henkilöjäsen, joka on suorittanut korkeakoulututkinnon jossain matemaattis-luonnontieteellisessä pääaineessa kuten matematiikassa, fysiikassa, kemiassa, sähkötekniikassa, konetekniikassa, suunnittelumaantieteessä, geologiassa, ympäristötieteessä, tilastotieteessä tai vaikka tietojenkäsittelytieteessä.

Myös henkilö, joka on suorittanut vastaavantasoisen ulkomaisen tutkinnon, tai jolla on näitä tutkintoja vastaava pätevyys voidaan hyväksyä vuosijäseneksi.

Opiskelijajäsen

Yliopistojen ja teknillisten korkeakoulujen syventävien opintojen vaiheessa (laudatur-taso) oleva opiskelija voi liittyä MAL-liiton opiskelijajäseneksi jo opiskeluaikana. Opiskelijajäsenyys on ilmainen. Valmistuvan opiskelijajäsenen ei tarvitse erikseen hakea vuosijäsenyyttä vaan hänet siirretään vuosijäseneksi saatuamme tiedon valmistumisesta.

Liittyminen

Ennen MAL-liiton jäseneksi liittymistä on liityttävä TEKin jäseneksi täyttämällä jäsentietokortti TEKin www-sivujen kautta.

  1. Uudeksi TEKin vuosijäseneksi haetaan täyttämällä TEKin vuosijäsenkortti
  2. Uudeksi TEKin opiskelijajäseneksi haetaan täyttämällä TEKin opiskelijajäsenkortti


  3. TEKin vuosi- ja opiskelijajäsenet voivat liityä MALin jäseniksi tästä linkistä (täytä lomake yllä ensin!).
  4. MALin vuosi- ja opiskelijajäsenet voivat päivittää jäsentietonsa kuten yhteystiedot, opinnot, työsuhteet, IAET-kassaan liittymisen, työsuhteet, voimassa olevat lehtitilaukset (myös jäsenetulehtien osalta) TEKin jäsenrekisterin kautta.

Kun liittymisilmoitus on käsitelty MALin toimistossa jäseneksi hakeva saa n. 2 viikon kuluttua jäsenetulehdet. Hallituksen hyväksyttyä jäsenyyden jäsenelle ilmoitetaan hyväksymisestä kirjallisesti, jonka jälkeen jäsen voi kirjautua MALin www-sivuille omalla tunnuksellaan (tunnus luodaan ensimmäisen kirjautumisen yhteydessä kun jäsenyys on hyväksytty).

Jäsenmaksut

MAL-liiton vuosijäsenen jäsenmaksu sisältää IAET-kassamaksun. Kesken vuotta liittyviltä jäsenmaksu laskutetaan kokonaisilta jäljellä olevilta kalenterikuukausilta. Voimassa olevat vuosimaksut ja perusteet mahdolliseen alennettuun jäsenmaksuun (kuten puolisoalennus, varusmiespalvelu/siviilipalvelu, työttömyys, pitkäaikainen sairaus) löytyvät TEKin jäsenmaksukäytäntö  sivuilta.

Opiskelijajäsenyys on ilmainen.

Vuosijäsenmaksun voit maksaa yhdessä erässä helmikuussa, jolloin saat kertamaksualennuksen tai neljässä erässä. Voit myös siirtää jäsenmaksusi sähköiseen e-laskutukseen omassa verkkopankissasi.

Eroaminen

Vuosijäsenen eroilmoitus on tehtävä kirjallisena ja osoitettava MALin hallitukselle. Opiskelijajäsen voi ilmoittaa eroamisensa puhelimitse MALn toimistoon. Työttömyyskassaan kuuluvien opiskelijajäsenten on kuitenkin toimitettava kirjallinen eroilmoitus MALin toimistoon. Eroilmoituksen käsittelyn jälkeen käyttäjätunnus MAL-liiton www sivuille ja TEKin jäsenrekisteriin lakkaa toimimasta.

Eroamisesta ja erottamisesta on säädetty tarkemmin Matemaattis-luonnontieteellisten alojen Akateemiset ry:n sääntöjen 6 §:ssä.