Toiminta

MAL keskittyy pääasiallisesti ammatillis-aatteelliseen toimintaan. MAL:n jäsenten edunvalvonnasta huolehtii ensisijaisesti TEK. MAL:n eräänä keskeisenä tehtävänä on tuoda TEKin tietoisuuteen jäsenistönsä erityispiirteitä ja -tarpeita. MAL  toimii samalla kiinteässä yhteistyössä TEKin kanssa jäsenistönsä aseman vahvistamiseksi järjestökentässä sekä edistääkseen samalla TEKin järjestöllisten tavoitteiden saavuttamista.

MAL:n toiminnan keskeisiä elementtejä ovat jäsenistöä palveleva julkaisu- ja tiedotustoiminta, koulutus, opiskelijatoiminta, jäsentutkimus, jäsenhankinta, yhteistyö sidosryhmien kanssa sekä yhteiskunnallinen vaikuttaminen. Koulutustoiminta sisältää seminaarien ja ekskursioiden järjestämisen sekä ammatillista osaamista lisäävän kurssitoiminnan tarjoamisen. Tutkimustoiminta käsittää pääasiassa jäsenistöä koskevat selvitykset. Yhteiskunnallisen vaikuttamisen lähtökohtana on MAL:n toimiminen alansa asiantuntijana mm. antamalla lausuntoja, julkaisemalla kannanottoja ja tekemällä ehdotuksia edustamiaan aloja koskevissa kysymyksissä.