MALin palkinnot

MAL:n tavoitteena on olla aktiivinen matematiikan, fysiikan ja tietotekniikan koulutuksen ja opiskelun kannustaja sekä kehittäjä eri koulutustasoilla. MAL kannustaa ja palkitsee edustamiensa alojen opiskelijoita jakamalla pääpalkinnot valtakunnallisissa Matemaattisten aineiden opettajien liiton (MAOLin) vuosittain järjestämissä lukion avoimen sarjan matematiikan, fysiikan ja tietotekniikan loppukilpailussa. Palkinnot jaetaan tammi-helmikuussa loppukilpailujen yhteydessä Helsingissä.

MAL jakaa vuosittain 5000 euron pro gradu palkinnon näkökulmastaan parhaasta matematiikan, fysiikan tai tietojenkäsittelytieteen pro gradu –tutkielmasta. Yliopistoilta pyydetään ehdotukset palkinnon saajiksi alkuvuodesta. Palkintotoimikunta on sama, joka valitsee myös Tekniikan akateemisten liiton (TEK) DI-työpalkinnon saajat, vahvistettuna MAL:n nimeämillä edustajilla. Palkintotoimikunta tekee työnsä kevätkaudella. MAL:n hallitus päättää palkinnon saajan palkintotoimikunnan esityksen pohjalta.