Jäsenkunta

Yhdistyksen henkilöjäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka on suorittanut korkeakoulututkinnon, johon sisältyy korkein arvosana tai vastaavat opinnäytteet matematiikassa, fysiikassa tai tietojenkäsittelytieteessä, sekä henkilö, jonka ulkomailla suorittama tutkinto vastaa Suomessa suoritettua edellä tarkoitettua korkeakoulututkintoa. Henkilöjäseneksi voidaan hyväksyä myös henkilö, jonka työtehtävät vastaavat yhdistyksen jäsenten työtehtäviä. Henkilöjäseneksi voidaan hyväksyä vain henkilö, joka kuuluu johonkin TEKin jäsenyhdistykseen.

Opiskelijajäseneksi voidaan hyväksyä edellä tarkoitetun korkeakoulututkinnon suorittamiseksi opiskeleva henkilö. Tutkintonsa suorittanut opiskelijajäsen voidaan suostumuksensa mukaisesti siirtää vuosijäseneksi ilman eri hakemusta.


Jäsenprofiili

MAL:n "keskiarvojäsen" on 38-vuotias, pääkaupunkiseudun ulkopuolella asuva mies, joka toimii vaativissa asiantuntijatehtävissä suuren teollisuusyrityksen tutkimusosastolla.

Teollisuuden palveluksessa jäsenistä oli vuonna 2005 39 %, palvelualoilla 31 %, valtiolla 23 % ja kunnilla 7 %

Vakituisessa työssä oli 86,2 % ja määräaikaisessa 9,7 %. Osa-aikatyötä teki 1,3 %. Työttömiä oli 1 %.

Vaativissa asiantuntijatehtävissä toimi 37,5 % jäsenistä, asiantuntijatehtävissä 17,8 % ja erittäin vaativissa asiantuntijatehtävissä 14,1 %, näissä yhteensä siis 69.4 %. Keskijohdossa toimi 17,1 %, alemmassa keskijohdossa 5,1 % ja johtotehtävissä 4,6 %. Ylimmässä johdossa oli vain 2,6 % MAL:laisista.

Tutkimus-tai kehittämistehtävissä toimi 23,9 % ja tuotekehityksessä 19 %. ICT-tehtävissä oli 18 %. Projektitoimintaa harjoitti 5,7 % kuten myös myyntiä tai markkinointia.

Ylitöitä tehtiin keskimäärin 3,5 tuntia viikossa, näin ilmoitti 60,5 % jäsenistä.

Naisia oli joka neljäs (25,2 %).

Lapsia MAL-perheeessä on keskimäärin tasan 2, ja 55 % oli perheellisiä.