Historien – sedan 1961


1960-talet

 • Det första stadgeenliga höstmötet hölls den 27 november 1961. Då antecknades de 39 grundarmedlemmarna i föreningsregistret. Så grundades Matematiker- och fysikerförbundet i Finland SMFL rf, som var medlemsorganisation i Akava.

1970-talet

 • Ökat behov av ADB-kunskaper och -färdigheter i medlemskåren.
 • Förbundets medlemmar började placera sig förutom traditionellt inom den offentliga sektorn även inom den privata sektorn i bl.a. forsknings-, produktutvecklings- och expertuppgifter.

1980-talet

 • Kurser med betoning på ADB startades tillsammans med sysselsättningsmyndigheterna.
 • Den 15 december 1983 beslöt förbundet att gå ihop med det dåvarande HAC, Högskoleingenjörernas och arkitekternas centralförbund, nuvarande TEK, Tekniska Akademikerförbundet. Samtidigt avstod SMFL från Akavas medlemskap fr.o.m. början av 1984.

1990-talet

 • Kurser som ökar färdigheter för arbetslivet anordnades för medlemmarna, bl.a. engelska, förmåga att uppträda och ADB.
 • Organisationens namn och stadgar ändrades 1999, det nya namnet blev Finlands Matematiker-, Fysiker- och Datalogförbund SMFL rf.
 • Organisationen öppnade sin egen webbplats.

2000-talet

 • Organisationen inledde sin tradition att utdela pro gradu -priset. Priset utdelas årligen. Det första priset utdelades år 2000.

2010-talet

 • Organisationens stadgar och namn ändrades år 2010, förbundets namn blev Matematisk-naturvetenskapliga Akademiker (MAL) rf.
 • Det grafiska utseendet på organisationens webbplats förnyades.