Akademiker inom matematik, fysik och databehandling


MAL FRÄMJAR matematisk och naturvetenskaplig utbildning samt utnyttjande av och yrkesmässig uppskattning för dessa vetenskapsområden. För våra medlemmar anordnar vi utbildnings-, informations- och diskussionsevenemang samt exkursioner till företag och institutioner inom branschen. Vi uppmuntrar och belönar högskolestudenter inom branschen samt gymnasieelever.

SOM MEDLEM KAN DU PÅVERKA föreningens verksamhet genom att delta i möten och utskottsarbete. Du kan också komma med idéer och ge förslag direkt till styrelseledamöterna. Som studerande kan du bli medlem och delta i verksamheten när du vet ditt huvudämne. Du kan bli medlem via TEK:s webbplats eller genom att be om en anmälningsblankett på kansliet.

TILL DINA FÖRMÅNER SOM MEDLEM hör förutom intressebevakningen också anställningsskydd, arbetslöshetsförsäkring, arbetsmarknadsundersökningar och lönestatistik. TEK bevakar MAL:s medlemmars arbets- och lönevillkor i anslutning till anställnings- och befattningsförhållanden. Du kan delta i den utbildningspolitiska och samhälleliga debatten.
Som medlem får du antingen tidskriften Talouselämä eller Forum för ekonomi och teknik. Du får dessutom både tidskriften Tekniikka & Talous och TEK:s medlemstidskrift, Tekniikan Akateemiset. Även studerandemedlemmarna får betydande förmåner, fastän studerandemedlemskapet är gratis.

MAL ÄR en organisation som grundades år 1961 och som representerar akademiska matematiker, fysiker och experter inom databehandling. MAL:s medlemmar är verksamma inom olika uppgifter som kräver matematisk-naturvetenskaplig expertis inom både den offfentliga och den privata sektorn. Vi har också medlemmar bland högskolestuderande. MAL:s medlemmar är också medlemmar i Tekniska Akademikerförbundet TEK. TEK är AKAVA:s näst största medlemsorganisation.