Matematisk-naturvetenskapliga Akademiker (MAL) rf

MAL FRÄMJAR matematisk och naturvetenskaplig utbildning samt utnyttjande av och yrkesmässig uppskattning för dessa vetenskapsområden. För våra medlemmar anordnar vi utbildnings-, informations- och diskussionsevenemang samt exkursioner till företag och institutioner inom branschen. Vi uppmuntrar och belönar högskolestudenter inom branschen samt gymnasieelever. Exkursionerna är öppna för alla medlemmar i TEK.

På basis av en överenskommelse mellan SMFL (nuvarande MAL) och KAL (nuvarande TEK) har TEK hand om intressebevakningen för MAL:s medlemmar. Föreningens målsättning är att ytterligare stärka sin ställning och sina möjligheter att påverka inom TEK. MAL fortsätter sin roll som sammanförare av TEK:s snabbt växande matematisk-naturvetenskapliga (MatNat) medlemsfält och som TEK:s interna intressebevakare.

MAL deltar i utvecklingen av utbildningen inom matematik, fysik och datateknik samt i framlyftandet av dessa vetenskapsområdes samhälleliga betydelse. MAL delar ut sitt eget pris i den nationella tävlingen i matematik, fysik och datateknik, som arrangeras av Riksförbundet för Lärare i Matematiska Ämnen rf (MAOL). MAL delar ytterligare ut ett pro gradu -pris för bästa pro gradu -avhandling i matematik, fysik eller databehandlingsvetenskap. TEK:s doktorsavhandlingspris delas ut i samarbete med MAL.

MAL har studerandemedlemmar på nio universitetsorter. På alla orter anordnas under året en MAL-bastukväll eller ett motsvarande fackförbundsinfo- och rekryteringsevenemang. MAL deltar i olika ämnesorganisationers och gillens evenemang för att få publicitet bland studerande.