Matemaattis-luonnontieteellisten alojen Akateemiset r.y.

TEKin vaalit 2023

MALin jäsen: vaikuta omaan ammatilliseen etujärjestöösi - äänestä TEKin vaaleissa! Äänestysaika on 20.3.-3.4. 2023. Tarkat ohjeet ja tiedot löytyvät TEKin vaalisivuilta.

TEKin vaaleissa valitaan 70 valtuutettua, jotka vaikuttavat lähes 80000 tekkiläisen puolesta sekä TEKin toiminnassa että laajemmin työmarkkinoilla. Jo noin 30-40 ääntä voi riittää valintaan, siksi juuri sinunkin äänelläsi on merkitystä. TEK kannustaa äänestämään sähköisesti ja lahjoittaa jokaista sähköisesti annettua ääntä kohden 3 euroa ympäristön hyväksi.

MALilaisia ehdokkaita on kutsuttu esittäytymään myös näillä MALin verkkosivuilla - klikkaa linkkiä!

MAL-uutisia

MALin tapahtumia

MAL 60 vuotta

MALin, alkujaan Suomen Matemaatikko- ja
Fyysikkoliiton, perustamisesta tuli 2021 kuluneeksi 60 vuotta. 
Juhlakirja Urautumattomat ilmestyi syyskuun alussa 2022 ja se on postitettu jäsenille. Kirjan sähköisen version voi ladata TÄSTÄ

MAL EDISTÄÄ matemaattis-luonnontieteellistä sivistystä sekä näiden tieteenalojen hyväksikäyttöä ja ammattitaidon arvostusta. Järjestämme jäsenillemme koulutus-, tiedotus- ja keskustelutilaisuuksia sekä tutustumiskäyntejä alan yrityksiin ja laitoksiin. Tutustumiskäynnit ovat avoimia kaikille TEKin jäsenille. Kannustamme ja palkitsemme alan korkeakouluopiskelijoita sekä lukiolaisia.

MAL on mukana matematiikan, fysiikan ja tietotekniikan koulutuksen kehittämisessä sekä näiden tieteenalojen yhteiskunnallisen merkityksen esille tuomisessa. MAL on panostanut matematiikan opiskeluun kannustamiseksi verkkosivuston "55 tarinaa matematiikasta", http://matikkatarinat.fi/. MAL jakaa pro gradu -palkinnon asettamiensa kriteerien mukaan parhaasta matematiikan, fysiikan tai tietojenkäsittelytieteen pro gradu -tutkielmasta. TEKin väitöskirjapalkinto jaetaan yhteistyössä MALin kanssa.

MALilla on opiskelijajäseniä yhdeksällä yliopistopaikkakunnalla, joista jokaisella järjestetään vuoden aikana MAL-saunailta tai vastaava ammattiliittoinfo- ja jäsenrekrytointitilaisuus. MAL osallistuu erilaisiin ainejärjestöjen ja kiltojen tapahtumiin saadakseen näkyvyyttä opiskelijoiden keskuudessa.  

Liity MALin jäseneksi! Lisätietoa TÄSTÄ!

Tiedeuutisia