Matemaattis-luonnontieteellisten alojen Akateemiset r.y.

MALin tapahtumia

MAL 60 vuotta

MALin, alkujaan Suomen Matemaatikko- ja
Fyysikkoliiton, perustamisesta tuli 2021 kuluneeksi 60 vuotta. Juhlavuoden aktiviteetteja:
Juhlavuoden logo, alla (design Kirsi Pääskyvuori).
Jäsentutkimus suoritettiin kesäkuussa.
Juhlavuoden ekskursio Kajaaniin oli jo valmisteltu lokakuun 2021 alkupuolelle, mutta koronatilanteen johdosta se siirtyi myöhemmin ilmoitettavaan ajankohtaan. Toteutetaan kuitenkin!
Juhlaseminaari oli pe 12.11.2021 Helsingissä. Video Menneitä tapahtumia -sivulla.
Juhlakirja Urautumattomat ilmestyi syyskuun alussa 2022 ja se on postitettu jäsenille. Kirjasta on myös sähköinen versio, jonka voi ladata TÄSTÄ.

MAL EDISTÄÄ matemaattis-luonnontieteellistä sivistystä sekä näiden tieteenalojen hyväksikäyttöä ja ammattitaidon arvostusta. Järjestämme jäsenillemme koulutus-, tiedotus- ja keskustelutilaisuuksia sekä tutustumiskäyntejä alan yrityksiin ja laitoksiin. Tutustumiskäynnit ovat avoimia kaikille TEKin jäsenille. Kannustamme ja palkitsemme alan korkeakouluopiskelijoita sekä lukiolaisia.

MAL on mukana matematiikan, fysiikan ja tietotekniikan koulutuksen kehittämisessä sekä näiden tieteenalojen yhteiskunnallisen merkityksen esille tuomisessa. MAL on panostanut matematiikan opiskeluun kannustamiseksi verkkosivuston "55 tarinaa matematiikasta", http://matikkatarinat.fi/. MAL jakaa pro gradu -palkinnon asettamiensa kriteerien mukaan parhaasta matematiikan, fysiikan tai tietojenkäsittelytieteen pro gradu -tutkielmasta. TEKin väitöskirjapalkinto jaetaan yhteistyössä MALin kanssa.

MALilla on opiskelijajäseniä yhdeksällä yliopistopaikkakunnalla, joista jokaisella järjestetään vuoden aikana MAL-saunailta tai vastaava ammattiliittoinfo- ja jäsenrekrytointitilaisuus. MAL osallistuu erilaisiin ainejärjestöjen ja kiltojen tapahtumiin saadakseen näkyvyyttä opiskelijoiden keskuudessa.  

Tiedeuutisia