Matemaattis-luonnontieteellisten alojen Akateemiset r.y.

MAL EDISTÄÄ matemaattis-luonnontieteellistä sivistystä sekä näiden tieteenalojen hyväksikäyttöä ja ammattitaidon arvostusta. Järjestämme jäsenillemme koulutus-, tiedotus- ja keskustelutilaisuuksia sekä tutustumiskäyntejä alan yrityksiin ja laitoksiin. Tutustumiskäynnit ovat avoimia kaikille TEKin jäsenille. Kannustamme ja palkitsemme alan korkeakouluopiskelijoita sekä lukiolaisia.

MAL on mukana matematiikan, fysiikan ja tietotekniikan koulutuksen kehittämisessä sekä näiden tieteenalojen yhteiskunnallisen merkityksen esille tuomisessa. MAL on panostanut matematiikan opiskeluun kannustamiseksi verkkosivuston "55 tarinaa matematiikasta", http://matikkatarinat.fi/. MAL jakaa pro gradu -palkinnon asettamiensa kriteerien mukaan parhaasta matematiikan, fysiikan tai tietojenkäsittelytieteen pro gradu -tutkielmasta. TEKin väitöskirjapalkinto jaetaan yhteistyössä MALin kanssa.

MALilla on opiskelijajäseniä yhdeksällä yliopistopaikkakunnalla, joista jokaisella järjestetään vuoden aikana MAL-saunailta tai vastaava ammattiliittoinfo- ja jäsenrekrytointitilaisuus. MAL osallistuu erilaisiin ainejärjestöjen ja kiltojen tapahtumiin saadakseen näkyvyyttä opiskelijoiden keskuudessa.  

Liity MALin jäseneksi! Lisätietoa TÄSTÄ!

Tiedeuutisia

Liity MALin jäseneksi: OHJEET TÄSTÄ