Verksamhet

MAL inriktar sig främst på yrkesideell verksamhet. TEK har huvudansvaret för intressebevakningen för MAL:s medlemmar. En av MAL:s centrala uppgifter är att bringa sina medlemmars speciella egenskaper och behov till TEK:s kännedom. MAL samarbetar samtidigt tätt med TEK för att stärka sina medlemmars ställning inom organisationsväsendet samt för att samtidigt främja uppnåendet av TEK:s organisatoriska mål.

Centrala element i MAL:s verksamhet är publikations- och informationsverksamhet som betjänar medlemmar, utbildning, studerandeverksamhet, medlemsundersökningar, medlemsvärvning, samarbete med intressegrupper samt samhällelig påverkan. Utbildningsverksamheten omfattar anordnande av seminarier och exkursioner samt erbjudande av kursverksamhet som ökar yrkeskunnandet. Forskningsverksamheten omfattar huvudsakligen utredningar som gäller medlemmarna. Utgångspunkten för samhällelig påverkan är MAL:s funktion som expert inom sin bransch bl.a. genom att ge utlåtanden, publicera ställningstaganden och framföra förslag i frågor som gäller de branscher som föreningen representera