Matematiikan, fysiikan ja tietojenkäsittelyn akateemiset

MAL EDISTÄÄ matemaattis-luonnontieteellistä sivistystä sekä näiden tieteenalojen hyväksikäyttöä ja ammattitaidon arvostusta. Järjestämme jäsenillemme koulutus-, tiedotus- ja keskustelutilaisuuksia sekä tutustumiskäyntejä alan yrityksiin ja laitoksiin. Kannustamme ja palkitsemme alan korkeakouluopiskelijoita sekä lukiolaisia.

JÄSENENÄ VOIT VAIKUTTAA yhdistyksen toimintaan osallistumalla kokouksiin ja valiokuntatyöskentelyyn Voit tehdä ehdotuksia ja esityksiä myös suoraan hallituksen jäsenille. Opiskelijana voit liittyä jäseneksi ja osallistua toimintaan, silloin kun pääaineesi on selvillä. Jäseneksi pääset TEKin www –sivujen kautta tai pyytämällä ilmoittautumiskaavakkeen toimistosta.

JÄSENENÄ PÄÄSET HYÖTYMÄÄN edunvalvonnan lisäksi myös työsuhdeturvasta, työttömyysvakuutuksesta, työmarkkinatutkimuksista ja palkkatilastoista. TEK valvoo ja ajaa MALin jäsenten ammatillisia ja palkkauksellisia työ- ja virkasuhteeseen liittyviä etuja. Pääset osallistumaan koulutuspoliittiseen ja yhteiskunnalliseen keskusteluun.
Jäsenenä saat joko Talouselämä- tai Forum för teknik och ekonomi –lehden. Saat myös sekä Tekniikka & Talous -lehden että TEKin jäsen lehden, Tekniikan Akateemiset. Opiskelijajäsenet saavat myös merkittäviä etuja, vaikka opiskelijajäsenyys on maksuton.

MAL ON vuonna 1961 perustettu järjestö, joka edustaa akateemisia matemaatikoita, fyysikoita ja tietojenkäsittelyn ammattilaisia. MAL:in jäsenet toimivat erilaisissa matemaattis-luonnontieteellistä asiantuntemusta vaativissa tehtävissä sekä julkisella että yksityisellä sektorilla. Jäseninä on myös korkeakouluopiskelijoita. MALin jäsenet ovat myös Tekniikan Akateemisten Liiton TEKin jäseniä. TEK on AKAVAn toiseksi suurin jäsenjärjestö.