Jäsenilta 5.12.2022 Raimo Voutilainen

Raimo Voutilainen (FT, dosentti, SHV):

Matematiikka liikkeenjohdon välttämättömänä tukena vakuutusyhtiössä

Tiivistelmä: Eräiden klassisen riskiteorian perusasioiden käsittelyn jälkeen näkökulma on vakuutusyhtiön johdon, siis mitä vakuutusmatematiikan osa-alueita välttämättä tarvitaan vakuutusyhtiön johtamisessa.  Ylimmän johtajan ei tarvitse olla matemaatikko, mutta hänen tulee varsin hyvin ymmärtää alaistensa työn tuloksia. Jopa yhtiön hallituksen työssä vakuutusmatematiikka tulee monesti esiin. Vakuutusmatematiikka on mielenkiintoinen uravaihtoehto matemaatikolle, joka haluaa nähdä työnsä vaikutukset yhtiönsä suurissa päätöksissä.

Esityskalvot: