Matematiikan kehitysohjelma

22.2.2020

MAL aloitteellinen Matematiikan kehitysohjelman perustamisessa

TEK, MAL ja Matemaattisten Aineiden Opettajien Liitto MAOL luovuttivat Opetushallitukselle v. 2017 lopussa kehittämisohjelman. Ohjelma tukee ja ohjaa matematiikan opetusta mm. niin, että matematiikan opetus on kannustavaa ja sitä yhdistetään muiden aineiden opetukseen, varhaiskasvatuksessa laskemista opetellaan leikeissä.

MAL on ollut aloitteellinen TEKin suuntaan matematiikan osaamisen parantamiseksi ja MALin puolesta kehittämisohjelmaa on ollut laatimassa useita henkilöitä. 

Lue enemmän Matematiikan kehitysohjelmasta TEKin sivuilta https://lehti.tek.fi/koulutus/matematiikka-elamaa-ja-sen-taito-elinehto-suomelle(link is external)  ja katso aiheeseen liittyvä video: https://www.youtube.com/watch?v=XKSN-xar8JQ&feature=youtu.be(link is external)

MALin yhteyshenkilö kehitysohjelmaan liittyen on Pirjo Silius-Miettinen.