MALin vuosikokous MALin hallitus päätti (etä)kokouksessaan 8. huhtikuuta 2020 siirtää vuosikokouksen ”myöhempään ajankohtaan”

15.4.2020

MALIN VUOSIKOKOUS

Sääntöjen mukaan MALin vuosikokous on pidettävä huhtikuun loppuun mennessä.

MALin hallitus päätti (etä)kokouksessaan 8. huhtikuuta 2020 siirtää vuosikokouksen ”myöhempään ajankohtaan”. Päätös perustui siihen, että maassamme on voimassa määräykset, joiden mukaan yli 10 hengen yleisten kokousten ja yleisötilaisuuksien järjestäminen on kielletty.

Ennen päätöstä keskusteltiin mahdollisuudesta pitää vuosikokous esimerkiksi verkossa. MALin säännöissä ei kuitenkaan ole mainittu mahdollisuutta pitää kokousta etänä. Yhtenä vaihtoehtona on tällöin kokouksen lykkääminen. Toisena vaihtoehtona on järjestää kokous siten, että erilaisin valtakirja- ja etäyhteysjärjestelyin varmistetaan ennalta, että kokoukseen ei tule enempää kuin kymmenen osallistujaa. Tällöinkin tulee kuitenkin varmistaa, että kaikki halukkaat voivat osallistua. Kolmantena vaihtoehtona on järjestää kokous sellaisessa tilassa, jossa osanottajat voidaan jakaa eri huoneisiin ja heidän kulkunsa kokoukseen tai kokouksesta porrastaa tavalla, jolla 10 hengen kokoontumista koskevaa rajoitusta ei rikota. Nämä kaksi jälkimmäistä vaihtoehtoa tuntuivat hieman keinotekoisilta.

Keskustelun perusteella  päätettiin valita vaihtoehdoksi kokouksen lykkääminen siihen saakka, kunnes kokous voidaan järjestää normaalisti.

Esko Juuso

Puheenjohtaja