MALin vuosikokous 2022

18.5.2022

Kahden koronaviruksen sekoittaman vuoden jälkeen vuosikokous pidettiin taas normaaliin tapaan huhtikuussa, tarkemmin 26.4., hotelli Grand Centralissa Helsingissä.

Vuosikokousesitelmän piti Esko Systems Oy:n toimitusjohtaja Kaisa-Liisa Harjapää otsikolla Näkemyksiä potilastyötä tukevista ja tehostavista tietojärjestelmäratkaisuista. Esityksen sisällöstä on lisää tietoa alempana.

Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Esko Juuso uudelle kaksivuotiskaudelle 2022 - 2023. Kaksivuotiskauttaan hallituksen jäseninä jatkavat Martti Annanmäki, Lars Gröndahl, Lauri Laitinen ja Matti Kalliokoski. Erovuoroisten hallituksen jäsenten tilalle valittiin varsinaisiksi jäseniksi kaudelle 2022-2023 Jyri Jämsä, Maija Lakio-Haapio, Ilkka Norros sekä Sanna Launiainen, joka oli liittynyt hallitukseen nuorten edustajaksi jo vuoden 2022 alussa. Varajäseniksi valittiin Katri Halkka, Konsta Karioja, Merja Korpela, Kari Kortelainen, Lasse Kähärä, Katja Lauri ja Taneli Prittinen.

Toimintasuunnitelmasta mainittakoon muun muassa seuraavat asiat:

  • koronaepidemian viivästyttämä Kajaanin ekskursio CSC:n supertietokonekeskukseen ja Skodan raitiovaunutehtaalle pyritään toteuttamaan alkusyksyllä 2022
  • MAOLin kanssa suunnitellaan seminaaria matematiikan kouluopetuksesta
  • jäseniltoja järjestetään aiempaa useammin, ja ne striimataan

Näkemyksiä potilastyötä tukevista ja tehostavista tietojärjestelmäratkaisuista

Esko Systems Oy:n toimitusjohtaja Kaisa-Liisa Harjapää kertoi tällä otsikolla Suomessa käytetyistä potilastietojärjestelmistä  ja esitteli Oulussa kehitettyä ESKO-järjestelmää (Elektroninen SairausKertomusOhjelmisto).  

Meillä on nyt 21 hyvinvointialuetta, joiden toiminta alkaa 1.1. 2023.  Erilaisia  potilastietojärjestelmiä on käytössä hätkähdyttävät 41 kappaletta. Potilastiedolle on nyt kuitenkin luotu yhtenäiset valtakunnalliset perusrakenteet, ja voidaan toivoa myös järjestelmäkirjon supistuvan hyvinvointialueisiin siirryttäessä. 

Harjapää esitteli lääkäreille tehdyn potilastietojärjestelmien käytettävyyskyselyn tuloksia. Eri aspektien kouluarvosanoissa ESKO oli yleensä kärkisijoilla ja pääkaupunkiseudun Apotti hännillä. Tietotekniikan kannalta ESKOn vahvuuksia ovat Harjapään mukaan

  • nojautuminen standarditeknologioihin milloin mahdollista (selainpohjaisuus ym)
  • huoltovarmuus (sijainti Suomessa, pitkään säilyvät talletusmuodot, palautettavuus, asiantuntijatyövoiman saatavuus)
  • teknologian alhaiset elinkaarikustannukset

ESKOn  piirissä on jo 900 000 asukkaan erikoissairaanhoito, ja se on nyt Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen valitsema ratkaisu. Järjestelmää kehittää eteenpäin vuonna 2019 perustettu Esko Systems, joka on voittoa tavoittelematon yhtiö ja Koodia Suomesta ry:n jäsen. Toimitusjohtaja Harjapään mielestä ESKO pystyisi hoitamaan koko Apotin ulkopuolisen Suomen erikoissairaanhoidon.