Kouluopetuksen seminaarisarja alkoi Oulusta 11.10.2022

14.10.2022

YouTube-videon näyttäminen ei onnistunut. Tarkista markkinointievästeiden hyväksyminen ja selaimen yksityisyysasetukset.
YouTube-videon näyttäminen ei onnistunut. Tarkista markkinointievästeiden hyväksyminen ja selaimen yksityisyysasetukset.

Linkkejä:

MAL aloitti yhteistyössä Matemaattisten aineiden opettajien liiton (MAOL) kanssa seminaarisarjan matematiikan kouluopetuksen kehittämisestä. Sarjan ajavana voimana on yliopistoissa ja yrityksissä esille noussut huoli matematiikan ja luonnontieteiden kouluissa saavutettavan oppimistason heikentymisestä. MAL nosti seminaarin järjestämisen jo vuoden 2022 toimintasuunnitelmaan. Tiiviissä valmistelussa todettiin, että opetukseen tarvitaan juurihoitoa, joka ulottuu kaikille kouluopetuksen tasoille. Päädyttiin seminaarisarjaan, joka etenee vaiheittain: varhaiskasvatus ja alakoulu, yläkoulu, lukio ja ammatillinen koulutus. Korkeakoulujen ja työelämän vaatimukset pidetään mukana kaikissa vaiheissa. Valtakunnallisen seminaarisarjan painopisteenä on aluksi matematiikka, joka on luonnontieteiden ja tekniikan yhteinen kieli. Luonnontieteet tulevat vahvasti esille seminaarisarjan aikana.

Ensimmäinen seminaari pidettiin Oulussa 11.10.2022. Aiheena oli matematiikka varhaiskasvatuksessa ja alakoulussa. Ohjelmassa (ks. alla) oli paneelikeskustelu sekä opetusmateriaalien esittelypisteitä. Paneelissa ja näyttelypisteillä keskusteltiin opetuksen nykytilasta ja tulevaisuuden haasteista. Oppilaiden suoritustasojen erot vahvistuvat entisestään peruskoulun aikana. Oppimistulokset ovat laskeneet ja matematiikan osaajista on puutetta samaan aikaan, kun monet ristikkäiset ongelmat vaativat yhä monipuolisempien kokonaisuuksien hallintaa.

Juurihoitoa tarvitaan matematiikan osaamisen kerroksittaisen rakentumisen varmistamiseen jo opintien alussa. Omaksumisen edellytyksenä on, että ymmärtää mistä on kysymys. Varhaiskasvatuksessa ja ala-asteella opetusmateriaalien avulla pyritään herättämään kiinnostusta matematiikkaan. Motivaatio rakentuu onnistumisen kokemuksien kautta. Vieraantuminen on vaarana, jos opetus etenee liian nopeaan tahtiin. Miten tällainen tasapainoinen opetus on toteutettavissa hyvinkin erilaisilla tasoilla oleville oppilaille nykyisissä heterogeenisissa luokissa?

Seminaarissa julkistettiin MALin juhlakirja Urautumattomat, jonka voi ladata TÄSTÄ.

Seminaari herätti nopeasti hyvin laajaa kiinnostusta. Paikalle Kastellin monitoimikeskukseen tuli 150 vanhempaa ja opettajaa. Tilaisuuden striimausta seurasi 252 osallistujaa.

Seminaarin ohjelma

Vetäjänä Piia Haapsaari.

Avaus: Esko Juuso (MAL)

Panelistit:

Tuire Koponen (Jyväskylä): Matematiikan oppimisvaikeudet ja kuntoutus

Päivi Perkkilä (Kokkola): Toiminnallinen matematiikka

Pekka Peura (Helsinki): Matematiikan opetuskulttuurista

Minna Hannula-Sormunen (Turku): Matematiikan taidot ja niiden kehittäminen

Esittelypisteet:

MAOL, JoMa, C-ope, Ouluma, Dragonbox