Martti Annanmäki

Ehdokasnumero: 253

Vaalialue: Eteläinen

Vaaliliitto: Yhtenäisyys ja Teekkarihenki

Martti Annanmäki

Taustaa:

Pääasiallisen työurani tein Säteilyturvakeskuksessa, jossa toimin erilaisilla nimikkeillä, viimeisimpänä laatupäällikkö. Aikanaan toimin STUKin akavalaisten virkasuhteisten luottamusmiehenä 15 vuoden ajan. 

Toimiminen luottamusmiehenä johti myös muihin aktiviteetteihin TEKissä. Olin pitkään valtuustossa ja mm. 15 vuoden ajan TEKin hallituksen jäsenenä. Tällä hetkellä olen JJV:n jäsen. 

Olen MALin hallituksen jäsen ja siinä työssä erityisenä kiinnostukseni kohteena on MAL-lehti, jonka toimituskunnassa olen. Muista MALin aktiviteeteista olen erittäin kiinnostunut kirjoittajakursien järjestämisestä, toiveena saada jäsenten kirjoituksia lehteemme.