MALin vuosikokous 2024

16:30 Vuosikokousesitelmä (tämä osa tapahtumaa on avoin muillekin kuin MALin jäsenille)

Pääjohtaja Petteri Taalas, Ilmatieteen laitos

Ilmastonmuutos nyt ja tulevaisuudessa

Maailman ilmatieteen järjestön (WMO) pääsihteerinä kahdeksan vuotta toiminut professori Petteri Taalas palasi Ilmatieteen laitoksen pääjohtajaksi vuoden 2024 alussa. ”Ilmatieteen laitos on kansainvälisesti korkeatasoinen monialainen laitos, joka tuottaa palveluja ja tutkimustietoa suomalaiselle yhteiskunnalle laajasti. Suomi sijaitsee arktisella alueella, missä ilmastonmuutos on ollut maailman suurinta tähän mennessä, ja tulee olemaan tulevaisuudessakin. Laadukkaiden palvelujen avulla voidaan varmistaa yhteiskunnan toimivuus myös haastavissa sääoloissa. Ilmatieteen laitos on haluttu kumppani kansainvälisissä ja kotimaisissa tutkimusohjelmissa, missä tuotetaan tietoa julkisen ja yksityisen sektorin päätöksenteon tueksi. Olen iloinen voidessani palata Ilmatieteen laitoksen johtoon, mihin voin tuoda kansainvälistä kokemusta ja verkostoja aiemman WMO:n pääsihteeriyteni kautta”, sanoo Petteri Taalas Ilmatieteen laitoksen tiedotteessa.

Keskustelu

18:00 Matemaattis-luonnontieteellisten alojen Akateemiset MAL ry:n sääntömääräinen vuosikokous 25.4.2023

Esityslista
1. Kokouksen avaus 
2. Kokouksen järjestäytyminen 
3. Puheenjohtajan valinta 
4. Sihteerin valinta 
5. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta 
6. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 
7. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 
8. Hallituksen esittämän vuoden 2023 toimintakertomuksen, tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen esittely 
9. Tilinpäätöksen vahvistaminen ja yli/alijäämän käytöstä päättäminen 
10. Vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille vuodelta 2023
11. Vuoden 2024 toimintasuunnitelman esitteleminen ja hyväksyminen 
12. Vuoden 2024 jäsenmaksusta päättäminen 
13. Hallituksen ja tilintarkastajien palkkioista päättäminen 
14. Vuoden 2024 talousarvion esitteleminen ja hyväksyminen 
15. Erovuoroisten hallituksen jäsenten valinta kaudeksi 2024-2026 sekä hallituksen varajäsenten valinta kaudeksi 2024-2025 
16. Toiminnantarkastajien (1-2) ja heidän henkilökohtaisten varahenkilöidensä valinta vuodelle 2025
17. Muut mahdolliset asiat 
18. Kokouksen päättäminen 

Muu kokousmateriaali on ladattavissa tämän sivun lopussa hyvissä ajoin ennen kokousta.

19:00 tai kokouksen päätyttyä illallinen ravintolan puolella.

Ilmoittautumislomake

Pyydämme kokoukseen osallistuvia ilmoittautumaan alla olevalla lomakkeella.

HUOM. Illalliselle osallistuvien toivomme ilmoittautuvan viimeistään viikkoa ennen, eli torstaina 18.4.!

Ilmoittautumislomake MALin vuosikokoukseen 2024

Osallistuminen