Jäsenilta

17:00 Glögitarjoilua

17:45 Esitelmä ja keskustelua

Raimo Voutilainen (FT, dosentti, SHV):

Matematiikka liikkeenjohdon välttämättömänä tukena vakuutusyhtiössä

Tiivistelmä: Eräiden klassisen riskiteorian perusasioiden käsittelyn jälkeen näkökulma on vakuutusyhtiön johdon, siis mitä vakuutusmatematiikan osa-alueita välttämättä tarvitaan vakuutusyhtiön johtamisessa.  Ylimmän johtajan ei tarvitse olla matemaatikko, mutta hänen tulee varsin hyvin ymmärtää alaistensa työn tuloksia. Jopa yhtiön hallituksen työssä vakuutusmatematiikka tulee monesti esiin. Vakuutusmatematiikka on mielenkiintoinen uravaihtoehto matemaatikolle, joka haluaa nähdä työnsä vaikutukset yhtiönsä suurissa päätöksissä.

Linkki esitelmän ja keskustelun seuraamiseksi etänä Teamsissä:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MmQ3YTgzMzYtZTZmYi00ZDg0LTlhNjktZDI3ODk5ZjI3OThl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%220cd14ae3-930e-4bdc-96a9-863a5c675984%22%2c%22Oid%22%3a%22a01b63ae-a311-41cb-aa77-11e1ad526ee2%22%7d

Tarjolla on glögiä, kahvia ja jouluista purtavaa, ja aikaa riittää vapaamuotoisellekin yhdessäololle.

HUOM: Ilmoittautumiset paikan päälle toivotaan viimeistään tiistaina 29.11.! Etäosallistumiseen voi ilmoittautua myöhemminkin. Ja paikallekin, sillä tilaa riittää ja riski jäädä ilman tarjoilua on kokemuksen mukaan vähäinen.

TERVETULOA!

Ilmoittautumislomake

Osallistumistapa